Kościół według Boga – Adam Węgrzyk – Efezjan 4:7-16

Co Biblia mówi na temat Kościoła? Jak Bóg postrzega lokalny kościół wierzących? Czego Bóg oczekuje od każdego wierzącego? Jaki powininen być stosunek chrześcijanina do kościoła Jezusa Chrystusa? W jaki sposób funkcjonuje prawdziwy, biblijny kościół? Dlaczego chrześcijanie powinni postrzegać kościół Jezusa priorytetowo w ich życiu? Co Słowo Boże mówi na temat Bożych planów realizowanych przez Kościół? Czy liczebność członków kościoła jest najważniejsza?

 

Kościół według Boga – Adam Węgrzyk – Efezjan 4:7-16

Co Biblia mówi na temat Kościoła? Jak Bóg postrzega lokalny kościół wierzących? Czego Bóg oczekuje od każdego wierzącego? Jaki powininen być stosunek chrześcijanina do kościoła Jezusa Chrystusa? W jaki sposób funkcjonuje prawdziwy, biblijny kościół? Dlaczego chrześcijanie powinni postrzegać kościół Jezusa priorytetowo w ich życiu? Co Słowo Boże mówi na temat Bożych planów realizowanych przez Kościół? Czy liczebność członków kościoła jest najważniejsza?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz:“zapisz element docelowy jako…”

 

Kościół według Boga

Pojednanie z Bogiem – Adam Węgrzyk – Kolosan 1:20-23

Dlaczego zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa? Dlaczego Chrystus jest w pełni wystarczający do zbawienia człowieka? Dlaczego do dzieła Jezusa na krzyżu nie można nic dodawać? W jaki sposób Bóg pojednał nas ze sobą w Jezusie Chrystusie? W jaki sposób nasze pojedanie z Bogiem wpływa na nasze głoszenie ewangelii niewierzącym?

Pojednanie z Bogiem – Adam Węgrzyk – Kolosan 1:20-23

Dlaczego zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa? Dlaczego Chrystus jest w pełni wystarczający do zbawienia człowieka? Dlaczego do dzieła Jezusa na krzyżu nie można nic dodawać? W jaki sposób Bóg pojednał nas ze sobą w Jezusie Chrystusie? W jaki sposób nasze pojedanie z Bogiem wpływa na nasze głoszenie ewangelii niewierzącym?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz:“zapisz element docelowy jako…”

Pojednanie z Bogiem

Biblijna Kobieta – 27 października – ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA!

Zapowiedziane trzecie już spotkanie z cyklu Biblijna kobieta, już w sobotę 27 października. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji odnośnie spotkania, można znaleźć pod linkiem:

Biblijna kobieta – spotkanie trzecie

 

Jednocześnie informujemy, że zmieniliśmy miejsce spotkania dla kobiet. Spotkanie odbędzie się w małej sali konferencyjnej w budynku SHU KŁOS (po wejściu do budynku, drzwi do sali znajdują się od razu po lewej stronie). Adres, pod którym odbędzie się spotkanie to:

Kraków, ul. Szlak 65. 

Poniższe zdjęcia przedstawiają budynek i wejście główne.

Esencja życia chrześcijanina – Adam Węgrzyk – 1 Tesaloniczan 5:16-18

Jakie powinny być cechy charakterystyczne prawdziwego chrześcijanina? Do czego Słowo Boże zobowiązuje chrześcijan? Jaką rolę odgrywa modlitwa w życiu wierzącego? Co znaczy, aby zawsze się radować, nieustannie się modlić i za wszystko być wdzięcznym? Jakie są biblijne powody, dla których nasze modlitwy nie będą wysłuchane przez Boga?

Esencja życia chrześcijanina – Adam Węgrzyk – 1 Tesaloniczan 5:16-18

Jakie powinny być cechy charakterystyczne prawdziwego chrześcijanina? Do czego Słowo Boże zobowiązuje chrześcijan? Jaką rolę odgrywa modlitwa w życiu wierzącego? Co znaczy, aby zawsze się radować, nieustannie się modlić i za wszystko być wdzięcznym? Jakie są biblijne powody, dla których nasze modlitwy nie będą wysłuchane przez Boga?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz:“zapisz element docelowy jako…”

Esencja życia chrześcijanina

Przypowieść o zarządcy – Adam Węgrzyk – Ewangelia Łukasza 16:1-13

Jakie jest prawdziwe znaczenie przypowieści o zarządcy? Czym jest „niesprawiedliwa mamona”? W jaki sposób chrześcijanin musi postrzegać pieniądze? W jaki sposób Bóg oczekuje, aby wierzący rozporządzali pieniędzmi? Do kogo, tak naprawdę, należą pieniądze oraz wszystko co mamy? Dlaczego nie można służyć dwóm panom? Co Jezus miał na myśli mówiąc o byciu wiernym „w małym”?

 

Przypowieść o zarządcy – Adam Węgrzyk – Ewangelia Łukasza 16:1-13

Jakie jest prawdziwe znaczenie przypowieści o zarządcy? Czym jest „niesprawiedliwa mamona”? W jaki sposób chrześcijanin musi postrzegać pieniądze? W jaki sposób Bóg oczekuje, aby wierzący rozporządzali pieniędzmi? Do kogo, tak naprawdę, należą pieniądze oraz wszystko co mamy? Dlaczego nie można służyć dwóm panom? Co Jezus miał na myśli mówiąc o byciu wiernym „w małym”?

 

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz:“zapisz element docelowy jako…”

Przypowieść o zarządcy

Kolejne spotkanie z cyklu: Biblijna kobieta – już 27 października! Zapraszamy!

Kościół Chrześcijański w Krakowie serdecznie zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu Biblijna kobieta.

 

List do Tytusa, rozdział 2, wersy: 3.4.5

„starsze kobiety mają…dawać dobry przykład; niech pouczają młodsze kobiety…aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono.”

 

• pragniesz bliższej przyjaźni z kobietami, które kochają Jezusa?
• tęsknisz za kimś, kto zachęciłby cię w wierze i umocnił, aby żyć na chwałę Boga?
• chciałabyś wiedzieć, czego Bóg oczekuje od biblijnej kobiety?
• chciałabyś wiedzieć, jak wprowadzić w życie biblijne nauczanie dotyczące kobiecości?

 

Jeśli tak, zapraszamy na spotkanie!

 

UWAGA: Na pierwszym spotkaniu, kobiety wymieniły między sobą kubki. Na drugim spotkaniu, przepisy kulinarne. Tym razem, kobiety uczestniczące w spotkaniu proszone są,  aby przynieść zeszyt lub notatnik. Na pierwszej stronie tego zeszytu, każda kobieta powinna napisać pewną dedykację, która może składać się z osobistych życzeń, modlitwy i fragmentu Biblii. W trakcie spotkania, kobiety wymienią między sobą ich zeszyty/notatniki wraz z zawartą na pierwszej stronie osobistą dedykacją.

 

Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w spotkaniu, proszone są o potwierdzenie swojej obecności pisząc email na adres: [email protected] . Będzie to bardzo pomocne w zorganizowaniu odpowiedniej ilości miejsc dla osób uczestniczących.

 

Wszelkie pytania, dotyczące spotkań, można kierować na adres e-mail: [email protected]

 

Termin: 27 października 2018r., godzina 11:00.

Miejsce spotkania:  Kraków, mała sala konferencyjna w budynku SHU KŁOS (po wejściu do budynku, drzwi do sali znajdują się od razu po lewej stronie). Adres, pod którym odbędzie się spotkanie to: Kraków, ul. Szlak 65. 

Przewidywany czas zakończeniagodzina 14:00

Temat spotkania: Biblijne cechy pobożnej kobiety

 


 

Biblia przedstawia Boży plan dla prawdziwej kobiecości, który dotyczy wszystkich kobiet – w każdym wieku i na każdym etapie życia – młode, starsze, zamężne, samotne, rozwiedzione, wdowy, z dziećmi, bez dzieci itp. Ten Boży plan dotyczy kobiet z każdym rodzajem osobowości, o każdym poziomie wykształcenia, o każdym rodzaju kariery,
o każdym statusie społecznym, z każdej kultury i narodowości. Boży plan jest ponadczasowy i nie jest uwarunkowany lub zależny od zwyczajów, czasu lub okoliczności.

 

” Jesteśmy powołane, aby być kobietami. Fakt, że jestem kobietą nie czyni mnie chrześcijanką innego rodzaju, lecz fakt że jestem chrześcijanką czyni mnie kobietą innego rodzaju. “

  • Elisabeth Elliot
css.php