Bóg człowiek – Adam Węgrzyk /Jana 1:14/

 

Szczegółowe rozważanie wcielenia Jezusa Chrystusa. Co znaczy, że Słowo stało się ciałem? Jak historia kościoła odnosi się do tej prawdy? Jak należy postrzegać osobę Jezusa Chrystusa? Jaka jest relacja między tym, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem? Jakie znaczenie mają pierwsze 4 sobory powszechne Kościoła dla zrozumienia natury i osoby Jezusa Chrystusa? Dlaczego chrześcijanin nie może być obojętny wobec historii kościoła?

Bóg człowiek – Adam Węgrzyk /Jana 1:14/

Szczegółowe rozważanie wcielenia Jezusa Chrystusa. Co znaczy, że Słowo stało się ciałem? Jak historia kościoła odnosi się do tej prawdy? Jak należy postrzegać osobę Jezusa Chrystusa? Jaka jest relacja między tym, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem? Jakie znaczenie mają pierwsze 4 sobory powszechne Kościoła dla zrozumienia natury i osoby Jezusa Chrystusa? Dlaczego chrześcijanin nie może być obojętny wobec historii kościoła?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Bóg człowiek

Światłość Boga – Adam Węgrzyk /Jana 1:6-13/

 

Jezus Chrytus jako Światłość Boga. Co znaczy, że Druga Osoba Trójjedynego Boga jest Światłością? Jaka jest relacja między Światłością Bożą, a ludzkością? Jakie są świadectwa dotyczące osoby Jezusa Chrytusa? Po czym poznać człowieka posłanego przez Boga? Jaka jest rola głoszenia Słowa Bożego w Bożym planie zbawienia człowieka?

css.php