Kościół według Boga – Adam Węgrzyk – Efezjan 4:7-16

Co Biblia mówi na temat Kościoła? Jak Bóg postrzega lokalny kościół wierzących? Czego Bóg oczekuje od każdego wierzącego? Jaki powininen być stosunek chrześcijanina do kościoła Jezusa Chrystusa? W jaki sposób funkcjonuje prawdziwy, biblijny kościół? Dlaczego chrześcijanie powinni postrzegać kościół Jezusa priorytetowo w ich życiu? Co Słowo Boże mówi na temat Bożych planów realizowanych przez Kościół? Czy liczebność członków kościoła jest najważniejsza?

 

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz:“zapisz element docelowy jako…”

 

Kościół według Boga

css.php