Zaufanie do Boga – Adam Urban /Psalm 137/

 

Jakie jest przesłanie Psalmu 137? W jaki sposób Psalm ten wzywa nas do ufania Bogu? Jaka jest relacja między cierpieniem, a ufnością do Boga? Jaki jest sens cierpienia na tym świecie? W jaki sposób zaufanie Panu pomaga wierzącym przejść przez cierpienia i trudne chwile? W jaki sposób Jezus jest dla nas wzorem do naśladowania w cierpieniu?

Ewangelia bez kompromisów – Adam Węgrzyk /List do Galacjan 2:1-10/

 

Co czyni ewangelię Bożą tak ważną i piękną? Dlaczego apostoł Paweł nie pozwolił zmienić ewangelii? Jaka jest relacja między prawdą ewangelii Bożej, a ekumenizmem? Czym jest prawda ewangelii według Słowa Bożego? Dlaczego ewangelia nie może być poddana jakimkolwiek modyfikacjom? W jaki sposób człowiek zostaje pojednany z Bogiem?

Sługa Chrystusa – Adam Węgrzyk /Galacjan 1:10-24/

 

Dlaczego Ewangelia Boża jest tak istotna? W jaki sposób nawrócenie i życie przed nawróceniem apostoła Pawła, wpływa na wiarygodność Ewangelii? Dlaczego sługa Chrystusa nie może dążyć do bycia zaakceptowanym przez ludzi? W jaki sposób pastorzy sprzeniewierzają się swojej służbie?

css.php