Sługa Chrystusa – Adam Węgrzyk /Galacjan 1:10-24/

 

Dlaczego Ewangelia Boża jest tak istotna? W jaki sposób nawrócenie i życie przed nawróceniem apostoła Pawła, wpływa na wiarygodność Ewangelii? Dlaczego sługa Chrystusa nie może dążyć do bycia zaakceptowanym przez ludzi? W jaki sposób pastorzy sprzeniewierzają się swojej służbie?

css.php