Duchowy dysonans – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:13-15/

 

Jaka jest rola uświęcenia w życiu chrześcijanina? Dlaczego świętość ma tak wielkie znaczenie dla Boga i dlaczego powinna mieć tak samo wielkie znaczenie dla wierzących? W jaki sposób wyraża się wolność Chrystusowa w życiu osób zbawionych? Dlaczego służenie innym w miłości jest kluczową cechą charakterystyczną tych, którzy należą do Jezusa? Zwodniczość i fałszywość herezji „łatwego wierzenia”.

css.php