Boże żniwo – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 4:35-45/ ✴✴✴

 

Kim jest siewca i żniwiarz w kontekście zbawienia człowieka? Czym charakteryzuje się żniwo Boże? Jak należy głosić ewangelię w sposób zgodny ze Słowem Bożym? Dlaczego nie należy się zniechęcać w głoszeniu ewangelii?

 

css.php