Boże żniwo – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 4:35-45/ ✴✴✴

Kim jest siewca i żniwiarz w kontekście zbawienia człowieka? Czym charakteryzuje się żniwo Boże? Jak należy głosić ewangelię w sposób zgodny ze Słowem Bożym? Dlaczego nie należy się zniechęcać w głoszeniu ewangelii?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Boże żniwo

 

css.php