Żywa Miłość – Adam Węgrzyk /1 list do Koryntian 13:4-7/

 

Definicja prawdziwej miłości. Czym jest miłość? Jaka jest jej natura? Jak działa miłość? Po czym poznać miłość? Czym miłość być nie może? W jaki sposób można poznać prawdziwą miłość? Jaka jest relacja między zbawieniem, a miłością? Jaka jest relacja między życiem chrześcijańskim, a miłością?

Poznani przez Boga – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 4:8-11/

 

Czym jest zbawienie? Dlaczego zbawienie stanowi tak wielki kontrast do życia przed nawróceniem? Czym są marne przeświadczenia  i przekonania, od których w Chrystusie jesteśmy uwolnieni? Niedorzeczność grzechu i światowości w świetle piękna Bożego zbawienia

Kościół – Adam Węgrzyk /1 list do Tymoteusza 3:14-15/

 

Czym jest Boża instytucja Kościoła? Jaka jest główna misja i zadanie Kościoła? Jaka jest natura Kościoła? Jak wierzący mają postępować w Kościele? W jaki sposób życie w lokalnym kościele staje się głównym środkiem prowadzącym do uświęcenia człowieka?

Niezniszczalna Obietnica – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 3:15-22/

 

Dlaczego zbawienie musi być jedynie z łaski Bożej? Dlaczego człowiek nie może sobie zasłużyć na zbawienie? Czym jest obietnica Boża dana Abrahamowi? W jaki sposób obietnica Boża daje człowiekowi zbawienie? Jaka jest relacja między obietnicą Bożą, a Prawem Bożym? W jaki sposób człowiek może zostać zbawiony?

Praktykujący Kościół – Adam Węgrzyk /list do Kolosan 3:5-17/

 

Jakie jest znaczenie uświecenia w życiu osoby zbawionej? W jaki sposób mądrość Boża ukazuje się poprzez Kościół? Jak wierzący powinni wzrastać w świętości? Jak chrześcijanie powinni angażować się w życie lokalnego zboru? Jakie znaczenie ma każdy wierzący dla lokalnego kościoła? Jak objawia się życie zbawionych osób w życiu lokalnego zboru?

Życie z wiary – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 3:6-14/

 

Dlaczego człowiek żyć będzie jedynie z wiary w Jezusa Chrystusa? W jaki sposób zbawienie z wiary zostało zapowiedziane już w Starym Testamencie? Co to znaczy, że Chrystus stał się przekleństwem na krzyżu i z czym to się wiąże dla człowieka? Dlaczego zbawienie nie może odbywać się poprzez spełnianie uczynków?