Dlaczego ludzie giną – Adam Węgrzyk /Ewangelia Łukasza 13:1-5/ 🛡🛡🛡

Jaka jest istota prawdziwej śmierci? Czym jest prawdziwa śmierć? Dlaczego ludzie umierają i dlaczego ludzie zginą? Jaka należy rozumieć katastrofy? Co jest najwiekszym nieszczęściem jakie może spotkać człowieka? Czy masowa śmierć ludzi oznacza coś szczególnego w kontekście planu Bożego?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Dlaczego ludzie giną