Ewangelizacja według Jezusa – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 4:1-9/ ✔✔✔

W jaki sposób Jezus postrzegał głoszenie ewangelii? Jak należy rozumieć spotkanie Jezusa z samarytanką? W jaki sposób opatrzność Boża ukazuje się w życiu ludzi? Dlaczego Jezus jest najlepszym przykładem pobożnego życia? Jak należy rozumieć tradycje religijne?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Ewangelizacja według Jezusa

css.php