On musi wzrastać – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 3:22-30/ ☑☑☑

 

Dlaczego Jezus przyszedł na świat, aby być wywyższonym? Jak należy rozumieć życie w kontekście chwały Jezusa? Czym charakteryzuje się służba pastora w świetle Jezusa? Jak należy postrzegać pastorów i starszych zborów w kontekście chwały Jezusa? Największe powołanie wierzących i największy cel ich służby.

css.php