Aresztowanie niewinnego – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 18:1-11/

 

Znaczenie wydarzeń, które miały miejsce w ogrodzie Getsemane w związku z aresztowaniem Jezusa. Interpretacja reakcji obronnej apostoła Piotra.

css.php