Chrzest – Adam Węgrzyk /Dzieje apostolskie 2:36-38/

Jakie jest znaczenie chrztu według Boga? Co Biblia mówi na temat chrztu? Jak należy rozumieć relację między wiarą a chrztem? Kto może być ochrzczonym? Jak wygląda kwestia chrztu w świetle życia lokalnego zboru?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Chrzest

 

css.php