Chwila próby – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 18:12-27/

 

Rozpoczęcie procesu Jezusa. Opis rozprawy Jezusa przed arcykapłanem. Trzykrotne zaparcie się Jezusa przez apostoła Piotra.