Ewangelia bez kompromisów – Adam Węgrzyk /List do Galacjan 2:1-10/

Co czyni ewangelię Bożą tak ważną i piękną? Dlaczego apostoł Paweł nie pozwolił zmienić ewangelii? Jaka jest relacja między prawdą ewangelii Bożej, a ekumenizmem? Czym jest prawda ewangelii według Słowa Bożego? Dlaczego ewangelia nie może być poddana jakimkolwiek modyfikacjom? W jaki sposób człowiek zostaje pojednany z Bogiem?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Ewangelia bez kompromisów

css.php