Gdy Bóg przebacza – Adam Węgrzyk /Ewangelia Łukasza 7:36-50/

 

Na czym polega moc Bożego przebaczenia? Jaki jest związek pomiędzy Bożym przebaczeniem, a naszym stylem życia?