Izrael i Świątynia – Adam Węgrzyk /Księga Objawienia 11:1-2/

Znaczenie Świątyni w Księdze Objawienia. Omówienie systemu dyspensacjonalnego. Czy należy oczekiwać odbudowy Świątyni w Jerozolimie? Znaczenie Kościoła w życiu wierzących.

css.php