Nie bądź głupi – Adam Węgrzyk /Ewangelia Łukasza 12:13-21/

Gromadzenie materialnych wartości w kontekście życia wiecznego? Jak powinni reagować chrześcijanie w obliczu paniki społeczeństwa?

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Nie bądź głupi

css.php