Pokój zostawiam wam – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 14:21-31/

 

W jaki sposób Duch Święty działa pośród wierzących? Jaki pokój zostawił nam Jezus?

css.php