Świadectwo o Jezusie – Adam Węgrzyk /Jana 1:19-37/

 

W jaki sposób Jan Chrzciciel zaświadczał o Jezusie? Dlaczego świadectwo o Jezusie, które pochodzi od Boga i od człowieka ma istotne znaczenie? Z czym wiąże się prawda, że Jezus jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata? Co oznacza, że Jezus chrzci Duchem Świętym? Jaka powinna być reakcja ludzi, którzy dowiadują się, że Jezus jest Zbawicielem?

css.php