Walka o Prawdę Ewangelii – Adam Węgrzyk – Ga 1:1-5

Wprowadzenie do listu do Galacjan. Jakie jest tło listu do Galacjan? Jakie znaczenie ma ten list? Dlaczego apostoł Paweł napisał ten list? Biblijne zrozumienie Ewangelii oraz konsekwencje, jakie się z tym wiążą.

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

Walka o Prawdę Ewangelii

css.php