Wrogowie Ewangelii – Adam Węgrzyk /list do Galacjan 5:7-12/

 

W jaki sposób działają fałszywi nauczyciele? Czym charakteryzują się fałszywi nauczyciele? Dlaczego głoszą nauki, które nie są zgodne ze Słowem Bożym? Co czyni, że są oni tak skuteczni? W jaki sposób należy reagować na fałszywe nauczanie? Jak należy traktować zwodzicieli, którzy głoszą falszywą Ewangelię?