Wzór – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 13:1-5/

 

Czy Biblia zawiera błędy? Czy ewangeliści mieli różne informacje na temat Wieczerzy Pańskiej. Istota obmycia nóg uczniom przez Jezusa.

css.php