Zagrożenia wiary – Adam Węgrzyk /Księga Objawienia 2:12-17/

Jaka jest relacja prześladowań do wiary? Jakie istnieją zagrożenia dla wiary i kościoła?

css.php