Śmierć która daje życie – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 10:17-25/

 

Zamysł Trójjedynego Boga w zbawieniu człowieka. Wola Jezusa aby zrealizować zbawienie. Suwerenność Jezusa w jego śmierci oraz zmartwychwstaniu.

css.php