Znamię chrześcijanina – Adam Węgrzyk /Ewangelia Jana 13:25-38/

Konfrontacja Judasza, nowe przykazanie dla Jezusa oraz problematyka szczepień w kontekście tego przykazania.

Aby pobrać kazanie, wciśnij prawym przyciskiem myszy poniższy tytuł kazania i zaznacz: “zapisz element docelowy jako…”

 

Znamię chrześcijanina

css.php